به گزارش سرویس ورزشی برنا، در شرایطی که بسیاری از اهالی فوتبال منتقد کفاشیان هستند و در عین حال تمایلی ندارند وی برای چهار سال دیگر در فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد، بهرام شفیع به همراه علی فتح الله زاده به دفاع از رییس فدراسیون فوتبال پرداختند.
 
در برنامه امروز ورزش و مردم موضوع فدراسیون فوتبال مطرح شد و فتح الله زاده ضمن دفاع از عملکرد کفاشیان خواستار آن شد که وی برای چهار سال دیگر رییس فدراسیون بماند.

در این میان نکته جالب توجه آن بود که شفیع نیز از تربیون ورزش و مردم استفاده و اعلام کرد که از طرفداران کفاشیان است.