به گزارش سرویس ورزشی برنا، در حالی که دوربین برنامه 90 و گزارشگر این برنامه همچون همیشه در حال تهیه گزارش از دیدار دو تیم استقلال تهران و مس کرمان بودند، پلیس ورزشگاه با آنها درگیری شدیدی پیدا کرد و دوربین این برنامه را توقیف کرد و شکست.

مشخص نبود که علت انجام این کار از سوی پلیس چه بود. پلیس علاوه برخورد با برنامه 90 با خبرنگاران برخی از روزنامه ها هم درگیر شد و برخی از آنها را کتک زد. همچنین تهیه کننده تلویزیونی شبکه کرمان هم از سوی پلیس دستگیر شد.

در حین بازی هم هوداران تیم مس کرمان علیه آرش برهانی که اصالتا کرمانی است، شعار دادند.