به گزارش گروه فوتبال سرویس ورزشی برنا عادل فردوسی پور طبق قولی که داده بود عمل کرد و گوشه هایی از روابط ناسالم موجود در فوتبال را در برنامه دوشنبه شب خود نشان داد.

به نظر می رسد این مجری توانمند رسانه ملی عزم خود را جزم کرده است تا ریشه های اصلی این مسائل را آشکار کند اما باز هم باید تا هفته آینده حوصله کرد و دید آیا ماجرا به جایی که باید برسد - که همان آشکار شدن دست های پشت پرده است - می رسد یا خیر.

فردوسی پور بر نقطه ای دست گذاشته است که توفیق یا عدم توفیق وی در موضوع می تواند حیثیت رسانه ای اش را تحت الشعاع قرار بدهد،او می تواند با ادامه مقتدرانه بررسی فساد موجود در فوتبال،خود را در حد یک قهرمان ملی که گامی اساسی را در راه ساختن ایران اسلامی برداشته است،مطرح نماید.

اگر عادل فردوسی پور بتواند با همین شجاعتی که دوشنبه شب نشان داد به موضوع فساد در فوتبال بپردازد و موضوع را ریشه یابی کند کاری بزرگ انجام داده است.

اما از آن سو این نگرانی هم وجود دارد که دخالت ها و توصیه ها آغاز شود و فردوسی پور را از ادامه مسیر منحرف کند.

به هر روی باید به فردوسی پور و آنهایی که در طی این مسیر سخت او را یاری کرده اند دست مریزاد گفت و امیدوار بود که اصلاحاتی اساسی در فوتبال کشورمان رقم بخورد.

 برنامه نود دوشنبه شب بیشترین دقایق خود را به بحث فساد در فوتبال اختصاص داد اما نظرسنجی اش در این ارتباط نبود.فردوسی پور موضوع سرمربی جدید پرسپولیس را به نظرسنجی گذاشت و پرسید آیا انتخاب مصطفی دنیزلی مقبول است یا خیر.که تا اواخر برنامه حدود 80 درصد از شرکت کنندگان  انتخاب دنیزلی را تائید کردند.

برنامه دوشنبه شب نود فقط یک میهمان حضوری داشت که آن هم سردار عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر بود که به نظر می رسد او هم می تواند در ریشه کن شدن فساد در فوتبال کمک بسیاری انجام دهد.

منتظر میمانیم تا دوشنبه آینده و یک خداقوت جانانه تقدیم می کنیم به عادل فردوسی پور و همراهانش در مسیر دشواری که آغاز کرده اند.