به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر وجیه الله چشمه سری گفت: غلامرضا رضایی شب گذشته بعد از معاینه ای که شد، اجازه تمرین را دریافت کرد. او بعد از تمرین هم درد نداشت و قرار است امشب پا به توپ شود.

وی در ارتباط با ایمون زاید هم افزود: مشکل گوارشی که برای او پیش آمد برطرف شده است اما او مشکل سرماخوردگی هم داشت و به این دلیل احتیاط کردیم. امشب شرایط این بازیکن بررسی می شود و انتظار داریم بهبود یافته باشد و در این صورت همپای دیگر بازیکنان تمرین خواهد کرد و مشکلی نخواهد داشت.