به گزارش ورزشی برنا ، اسامی اعضای کادر اجرایی این رقابتها به شرح زیر می باشد:

ژوری
حسن عربشاهی (داور درجه یک بین المللی)
مصطفی حکمت پور (داور درجه یک بین المللی)
علی اکبر وزیری (داور درجه یک بین المللی)

داوران
آذربایجان شرقی: احد پورحسینی (داور ملی)
آذربایجان غربی: جمشید نجف پور (داور ملی)
اردبیل: افشین عباسی (داور ملی)
اصفهان: حسن حکیمیان (داور درجه دو بین المللی)
البرز: جمشید مصلی نژاد (داور ملی)
ایلام: مصطفی مرادی (داور درجه دو بین المللی)
تهران: علی سیرجانی (داور درجه یک بین المللی)، مهدی فرزانفر (داور درجه دو بین المللی)، حمید صالحی نیا (داور درجه دو بین المللی)، مهدی صباحی (داور ملی)
زنجان: غلامرضا یوسفی (داور ملی)
کردستان: فاروق فیروزمندی (داور درجه یک بین المللی)
کرمانشاه: سیاوش بیاتی (داور ملی)
گیلان: سید حسین نعیمی (داور درجه دو بین المللی)
قزوین: فرخ الدین حمزوی (داور درجه دو بین المللی)
قم: محمد جواد بهنام فرد (داور ملی)
مازندران: محمد صادق محمدی (داور درجه دو بین المللی)، پرویز حسین نتایج (داور ملی)

مرکزی: محمد ملکی (داور درجه یک بین المللی)
همدان: ولی بابایی (داور درجه یک بین المللی)، احمد امیرگان (داور درجه دو بین المللی)، حسین خدادادی (داور ملی)، هاشم مقدم پناه (داور ملی)
خوزستان: خداکرم حامد (داور درجه دو بین المللی)

سرپرست فنی مسابقات

محسن جلیلی (داور درجه یک بین المللی)
سرپرست مسابقات
منوچهر رضاخانی (داور درجه یک بین المللی)