به گزارش سرویس ورزشی برنا، زارعی 17 ساله در گروه A دسته 69 کیلوگرم با 15 وزنه بردار رده سنی جوانان (زیر 20 سال) رقابت کرد و در نهایت با مهار وزنه های 126 کیلوگرم در یکضرب و 143 کیلوگرم، با حدنصاب مجموع 269 کیلوگرم بعد از دو وزنه بردار تایلندی در رده سوم قرار گرفت.

در این وزن وزنه بردار تایلندی با مهار وزنه های 135 کیلوگرم در یکضرب و 165 کیلوگرم در دوضرب، به حدنصاب 300 کیلوگرم رسید و با اختلاف 23 کیلوگرم نسبت به دیگر هموطنش، قهرمان شد.

فردا و در ادامه رقابتهای جام پادشاهی تایلند رضا دهدار و علی میری در دسته 77 کیلوگرم و امیر حسین فضلی در دسته 85 کیلوگرم و علیرضا سلیمانی در دسته 94 کیلوگرم روی تخته می روند.

رقابتهای جام پادشاهی تایلند با حضور 252 وزنه بردار رده سنی جوانان و در دو بخش مردان و زنان برگزار می شود. در بخش مردان 150 وزنه بردار از 27 تیم حضور دارند که در این میان فقط تیم وزنه برداری ایران است که با نفرات نوجوان در رقابتها شرکت کرده است.