به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو كه تا روز 24 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:


55 كیلوگرم: حمید سوریان – شیرزاد بهشتی طلا (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) سامان عبدولی- مهرداد مردانی (خوزستان)

60 كیلوگرم: امید نوروزی (فارس) عبدالمحمد پاپی- بهنام مرادی – رامین طاهری (خوزستان) محمد نوربخش (تهران)

66 كیلوگرم: سعید عبدولی – مهدی زیدوند (خوزستان) علی محمدی – مهدی فلاح (تهران) افشین بیابانگرد (اردبیل)

74 كیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (قم) فرشاد علیزاده – محسن مهدیزاده (تهران) كمال محمدعلیزاده (فارس) محمد سرخه نژاد – پیام بویری (خوزستان)

84 كیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان) طالب نعمت‌پور (لرستان) داود اخباری – مجید علیاری – حسین نوری (تهران) علی قیطاسی (فارس) یوسف قادریان (البرز)

96 كیلوگرم: قاسم رضایی- داود گیل نیرنگ – محمدرضا اكبری- سامان نوروزی (مازندران) شهاب قوره‌جیلی (تهران)

120 كیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- مهدی پورشیخ (مازندران)- امیر علی‌اكبری- بهنام مهدیزاده (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمد بنا (تهران)

مربیان: رسول جزینی (اصفهان) محمد علی چمیانی (فارس) سعید شیرزاد (مازندران) محسن طاهری (اصفهان)

مسئول تغذیه: دكتر رامین امیرساسان (آذربایجان شرقی)

فیزیوتراپ: رایف بهایدینف رفتوف

ماساژور: توحید ناعمی (تهران) مهدی عظیمیان (اصفهان)

ناظر كیفی: دكتر مرتضی بهرامی‌نژاد

سرپرست: حسام‌الدین جعفری (تهران)