به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از آنکه روز گذشته از قهرمانی محمدرضا آذرشکیب در مسابقات کشتی آزاد انتخابی کشور آذربایجان خبر دادیم، شاهد مدال آوری سه ایرانی دیگر در کشتی فرنگی شدیم.

بر این اساس سامان طهماسبی در 84 کیلوگرم مدال طلا گرفت، قاسم رضایی قهرمان وزن 96 کیلوگرم شد و بشیر باباجان زاده به مقام نایب قهرمانی وزن 120 کیلوگرم دست یافت.

با توجه به این که چنین اتفاقی سال گذشته برای سامان طهماسبی رخ داد و این کشتی گیر رسما ملی پوش کشتی فرنگی آذربایجان شد، این احتمال وجود دارد که به قهرمانان ایرانی سایر اوزان هم پیشنهاد عضویت در تیم ملی آذربایجان داده شود.

با این وجود تنها قاسم رضایی می تواند دوبنده تیم ملی آذربایجان را در صورت توافق فدراسیون کشتی به تن کند، اما آذرشکیب و باباجان زاده به دلیل اینکه طی 2 سال گذشته در مسابقات رسمی برای ایران کشتی گرفتند، نمی توانند دست به چنین اقدامی بزنند.

به هر روی امیدواریم تدبیری اندیشیده شود تا سرمایه های ورزش اول ایران به خاطر موقعیت های ملی به عضویت تیم های ملی کشورها در نیاید.