به گزارش سرویس ورزشی برنا،  فدراسیون جهانی کشتی در اقدامی نمادین برای حفظ کشتی در المپیک 2020، با نوشته ایی کوتاه روی لوگوی صفحه اول سایت اختصاصی خود، خواهان حفظ کشتی در المپیک شد.

در این نوشته کوتاه آمده است: تمامی کشتی گیران جهان باید، برای حفظ کشتی در المپیک 2020 به پا خیزند و فراموش نکنیم که ما با هم موفق خواهیم شد.