به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آذربایجان در حالی به پایان رسید که سه کشتی گیر ایرانی در این مسابقات به میدان رفتند و صاحب گردن آویز های طلا و نقره شدند.

نتایج رقابت های یاد شده را در ذیل ملاحظه می فرمایید:

55 کیلوگرم:

1 – الدنیز عزیزلی

2 – رشید بومیاتف

3 – الچین علی اف و قورهان احمداف60 کیلوگرم:

1 – قورهان پاشایف

2 – فواد علی اف

3 - کامران ممداف و ساکت خلیل اف66 کیلوگرم:

1 – رستم علی اف

2 – رسول چونایف

3 – ال جان نبی اف و آزاد علی اف74 کیلوگرم :

1 – رفیق حسین اف

2 – نعیم الدین ابراهیم اف

3 – طغرل یونیس لی و امین احمد اف84 کیلوگرم :

1 – سامان طهماسبی

2 – شهریار ممداف

3 – رومن کاماتزه و المدین عبدالله اف96 کیلوگرم :

1 – قاسم رضایی

2- شالوا گادابادزه

3 – سعید سوکراتزه و رامیک عباس اف120 کیلوگرم :

1- ردومیر پتکوویچ

2- بشیر باباجان زاده

3- فایق سوراژایف و ماکسی کوروژورف