به گزارش سرویس ورزشی برنا، باقری که در حرکت یکضرب پس از مهار وزنه 100 کیلویی دو بار وزنه 105 کیلویی را انداخت و در رده پانزدهم ایستاد در حرکت دوضرب نتوانست از هیچ یک از سه فرصت خود برای مهار وزنه 127 کیلویی استفاده کند تا به این ترتیب جایی در رده بندی مجموع دو حرکت نداشته باشد.

در وزن 62 کیلوگرم یانگ گوانگ از کره شمالی با رکورد مجموع 258 کیلوگرم (116 یکضرب و 142 دوضرب) روی سکوی قهرمانی ایستاد، احمد عماد از مصر با رکورد مجموع 252 کیلوگرم (116 یکضرب و 136 دوضرب) نایب قهرمان شد و میکائیل ماکیف از قزاقستان با رکورد مجموع 250 کیلوگرم (112 یکضرب و 138 دوضرب) سوم شد.

در دسته 62 کیلوگرم 43 وزنه بردار حضور داشتند و باقری با ایستادن در رده پانزدهم حرکت یکضرب 11 امتیاز تیمی برای ایران به دست آورد.