به گزارش سرویس ورزشی برنا، ولی پور در حرکت یکضرب با مهار وزنه 123 و ایستادن در رده هفتم عملکرد قابل قبولی داشت اما در دوضرب سه بار متوالی در مهار وزنه 136 ناموفق عمل کرد و نتوانست جایی در رده بندی مجموع دسته 69 داشته باشد.

در این وزن آلبرت لیندر از قزاقستان با رکورد مجموع 295 کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شد و وزنه بردارانی از مصر و چین به ترتیب با 289 و 287 کیلوگرم دوم و سوم شدند. حذف دیگر نماینده چین از دیگر اتفاقات مهم وزن 69 کیلوگرم بود.