سرویس ورزشی برنا- حسین زارعی

تیم کشتی شهدای جویبار با توجه به اینکه رقبایش قادر به استفاده از نفرات خارجی در روز پایانی لیگ برتر کشتی آزاد نیستند، از شانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات یاد شده برخوردار است؛ با این وجود سرمربی این تیم طی مصاحبه ای اعلام کرده که ارائه مبارزات دلچسب و زیبا از اهمیت بیشتری نسبت به کسب پیروزی و تصاحب عنوان قهرمانی برخوردار است.

محمود اسماعیل پور که در زمره مربیان زحمتکش و سازنده ورزش اول این مرز و بوم به شمار می آید و قهرمانان نامداری را تحویل کشتی ایران داده است، باید حتما روی این مسئله تمرکز کند که مازندرانی ها به رغم قدرتی که در مسابقات سال های اخیر لیگ داشته اند، هنوز حتی برای یک مرتبه هم جام قهرمانی را بالای سر نبرده اند و همیشه

پشت سر تهرانی ها روی سکوهای دوم یا سوم جا خوش کرده اند.
بزرگترین شکست مازنی ها در لیگ به دو سال پیش باز می گردد؛ آنجا که کسب سه پیروزی متوالی نماینده این استان مقابل تیم گراد تهران، کشتی دوستان مازندرانی را به این باور رساند که با تصاحب تنها یک پیروزی در چهار مسابقه بعدی اولین قهرمانی نصیب آنها خواهد شد؛ اما زهی خیال باطل که مدعیانی چون بذری، یزدانی و …مقابل رقبای خود تن به شکست دادند و طلسم قهرمان نشدن تیم های مازندرانی در لیگ به قوت خود باقی ماند.

در چنین شرایطی آیا بهتر نبود اسماعیل پور تصاحب عنوان قهرمانی در لیگ و شکستن آن طلسم کذایی را سرلوحه اهدافش به شمار آورد و صعود از سکوی نخست را بزرگترین انگیزه خود و کشتی گیرانش بخواند؟