به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت‌های جام جهانی كشتی آزاد روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمریكا برگزار می‌شود.

تركیب تیم روسیه در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

57 كیلوگرم: ولادمیر فلگونتوف- نریمان اسرافیل‌اف
61 كیلوگرم: بخان گوی‌گریف- مراد نوخاكادیف
65 كیلوگرم: علی بك حاجی ایمایف- الیاس بك بولاتوف
70 كیلوگرم:‌ رمضان شمس‌الدین‌اف- ختاگ تسابولوف
74 كیلوگرم: احمد حاجی ماگمداف- آتسماز ساناكولوف
86 كیلوگرم: شامیل كودیاماگمدوف- آنزور اوریشف
97 كیلوگرم: باتراز گاجایف- حاجی مراد گاتسالوف
125 كیلوگرم: آنزور خزریف- ارسلان‌بیك علی‌اف- مرادین كوشكوف

مربیان: ماگومد گوسینوف- آرتور بازایف- حاجی مراد ماگمدوف- ماگومد عزیزاف- میربك یوسف‌اف- مالیك تدیف- ولادمیر مودوسیان
همراه: آرسن فادزایف