به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو كه تا روز 26 اسفند ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

42 كیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) محمد جواد رضایی- علیرضا نجاتی (قم)

46 كیلوگرم: پوریا ناصر پور (خوزستان) مصطفی كلاوی (خراسان رضوی) محمد محمودی (تهران)

50 كیلوگرم: محمدرضا آقانیا (مازندران) علی گوران نیك بنیاد (فارس) حامد تاپ (خوزستان)

54 كیلوگرم: امین قلاوند- محمد فلاح (خوزستان) میثم دلخانی (فارس)

58 كیلوگرم: كرامت عبدولی (خوزستان) محمدحسین حسینی- علیرضا افتخاری (خراسان رضوی) محمدرضا رستمی (فارس)

63 كیلوگرم: مهدی زیدوند (خوزستان) هاشم مختاری (اردبیل) حسین ابراهیمی (قم) شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)

69 كیلوگرم: محمد برزگرزاده (تهران) علی احمدپور (مازندران) سید احسان موسوی (خوزستان) مسلم مرادی (كردستان)

76 كیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان) كوروش خلیلی – سعید یوسفی (تهران) حسین فروزنده (اردبیل)

85 كیلوگرم: علی خلیل زاده (مازندران) محمد ریاضی (فارس) حامد احمدزاده (البرز) سعید لرستانی (كرمانشاه)

100 كیلوگرم: علی اصغر شهبازی (قم) سهیل كهنسال – نامدار اسدی (خوزستان) حمیدرضا كریمی – امیر موتاب (آذربایجان شرقی)

سرمربی: علی اشكانی (تهران)

مربیان: بهرام حسین زاده (تهران) روح‌اله میكائیلی (قم) آرش دوستی (خوزستان)

استان‌های خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی،‌ تهران هركدام یك مربی معرفی نمایند.

نماینده كمیته پزشكی: كمال نور‌اله زاده

سرپرست: مجید جهاندیده