به گزارش سرویس ورزشی برنا، رده‌بندی انفرادی این رقابت‌ها كه با حضور 10 تیم برگزار شد به شرح زیر است:

57 كیلوگرم: 1- ویكتور راسادین (روسیه) 2- یاسوهیرو اینابه (ژاپن) 3- نیكولای نویف (تاجیكستان) و تسوگباتار (مغولستان)

61 كیلوگرم: 1- تیمور پستریف (روسیه) 2- لخامگارما (مغولستان) 3- نومین (مغولستان) و بولات باتویف (روسیه)

65 كیلوگرم: 1- باتمانگال (مغولستان) 2- بازار بازارگوریف (قرقیزستان) 3- كوتارو تاناكا (ژاپن) و نیامدورج (مغولستان)

70 كیلوگرم: 1- ماندارخان گانزوریك (مغولستان) 2- باتزورگ (مغولستان) 3- لخاگوادورج (مغولستان) و ارسلان بوداجاپوف (روسیه)

74 كیلوگرم: 1- آمانسین (قزاقستان) 2- تسوگ ارونبات (مغلوستان) 3- بازان آنتولیویچ (بلغارستان) و آناخبایار (مغولستان)

86 كیلوگرم: 1- آلبرت ساریتوف (روسیه) 2- نیامبایار (مغولستان) 3- اوسوخباتار (مغولستان) و پوریودورج (مغولستان)

97 كیلوگرم: 1- خودربولگا (مغولستان) 2- گانزوریك (مغولستان) 3- مامد ابراگیم‌اف (قزاقستان) و ژان تساگان (چین)

120 كیلوگرم: 1- زولبو (مغولستان) 2- چولونبات (مغولستان) 3- پورداجوا (مغولستان) و اودگرل (مغولستان)