به گزارش سرویس ورزشی برنا، 12 فرنگی کار نوجوان ایرانی دیروز روی باسکول رفتند و حریفان خود را شناختند. این مسابقات در 10 وزن و با حضور 13 کشور در مجموعه ورزشی "توفیق بهرام اف" باکو برگزار می شود. این رقابتها در رده های سنی جوانان و نوجوانان کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای 30 فروردین تا 2 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

امروز در رشته فرنگی نوجوانان روی تشک می روند و فردا مسابقات فرنگی جوانان برگزار خواهد شد. دوشنبه و سه شنبه هم نوبت به نوجوانان و جوانان آزادکار می رسد.

در کشتی فرنگی نوجوانان، ایران با این نفرات در مسابقات حاضر می شود:
42 کیلوگرم: محمدجواد رضایی
46 کیلوگرم: مصطفی کلاوی
50 کیلوگرم: حامد تاب- علی گوران
54 کیلوگرم: میثم دلخانی
58 کیلوگرم: محمدحسین حسینی- علیرضا افتخاری مقدم
63 کیلوگرم: حسین ابراهیم
69 کیلوگرم: علی احمد پورترکی
76 کیلوگرم: سعید یوسفی
85 کیلوگرم: حامد احمدزاده
100 کیلوگرم: حمیدرضا کریمی

در ضمن وزن کشی مسابقات کشتی فرنگی جوانان عصر امروز انجام می شود.