به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت‌های جام جهانی كشتی فرنگی سال 2014 روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود.

تركیب تیم كشتی فرنگی روسیه در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

59 كیلوگرم: مینگیان سیمینوف – ایوان كویلاكوف- پاول سالیف
66 كیلوگرم: آدام كوراك- اسلام بك آلبیف- آرتم سوركوف
71 كیلوگرم: ابوزید مانتسیگوف- چنگیز لابازانوف- یوری دنیسوف
75 كیلوگرم: رومن ولاسوف- الكساندر چهركین- یوگنی سالیف
80 كیلوگرم: بخان اوزدویف- امیل شرف‌الدین‌اف- عظمت بكبایف
85 كیلوگرم: آلن خوگایف- الكسی میشین- داویت چاكوادتزه
98 كیلوگرم: نیكیتا ملینیكوف- موسی اولویف - رستم توتروف
130كیلوگرم: واسیلی پارشین- ویتالی ایلنیتكسی – ویتالی اسچر