به گزارش سرویس ورزشی برنا، بیماران خاص و پیوند اعضاء، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی انتخابی تیم های ملی جوانان و نوجوانان با حضور 94 ورزشکار از استان‌های اصفهان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان، تهران، قم، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی و اردبیل در کمپ تیم‌های ملی این فدراسیون برگزار و نتایج اوزان مختلف به شرح زیر مشخص شد:

کشتی فرنگی –رده نوجوانان
ورزن 50 کیلوگرم : علی کرمانی (خراسان رضوی) و محمد میرزایی (اصفهان)
وزن 54 کیلوگرم : محمد حسین نریمانی(اصفهان)
وزن 58 کیلوگرم : علی تسلیمی(اصفهان)

کشتی فرنگی –رده جوانان
وزن 50 کیلوگرم : علیرضا دانشور(اصفهان) ، مجتبی اسدی(لرستان)
وزن 55 کیلوگرم : مراد رضائی(لرستان) ، علی معروفی(خراسان رضوی) و رضا یغکشی(مازندران)
وزن 60کیلوگرم : امیر سرلک(اصفهان) ، محمدجواد یوسفی(مازندران) ، رضا کاه کوهی(لرستان) و مجید رجبی(خراسان رضوی)
وزن 66کیلوگرم: مجتبی اولاد قباد(لرستان) ، مصطفی هاشم زاده(اصفهان) ، مهرداد فریدونی(تهران) و علی آرائی(مازندران)
وزن 74کیلوگرم: پیمان صحرایی(لرستان) ، ناصر مسلمی(تهران) ، امید مرتضایی(خراسان رضوی) و محمد جواد محمدی(قم)
وزن 86کیلوگرم : علیرضا صادقی(تهران) ، احمد امینی(لرستان) ، محمدرسول صفری(کرمانشاه) و امیرحسین علی خاصی(اصفهان)
وزن 96کیلوگرم: مهدی منصوری(تهران)
وزن 120کیلوگرم: محمد غریبی نژاد(اصفهان)

کشتی آزاد –رده نوجوانان
وزن 42کیلوگرم : رضا علی نژاد(خراسان رضوی) و علی فراقی(قم)
وزن 46کیلوگرم : رضا طاهری(هرمزگان)
وزن 50کیلوگرم : ناصر کریمی(خراسان رضوی) ، محمدرضا احمدی(هرمزگان) و بهزاد معرفت(اردبیل)
وزن 54کیلوگرم : مهدی رستمی(لرستان) ، احمدرضا اسمعیلی(خراسان رضوی) و سید سجاد صفری(خراسان رضوی)
وزن 58کیلوگرم : حمیدرضا کنعانی(مازندران) ، علیرضا میرزائی(تهران) و مهدی بیات(قم)
وزن 63کیلوگرم : سجاد اژده(اردبیل) و حجت اله وایکا(هرمزگان)
وزن 69کیلوگرم : شیرزاد مهکی(لرستان) ، مرتضی باقریان(مازندران) ، محمدرضا قمقمه(اردبیل) و فرشاد ایروانی(خراسان رضوی)
وزن 76کیلوگرم : امیر تنهاقره حسینی(کرمانشاه) و علی جاوید(تهران)
وزن 85کیلوگرم : سجاد ثابتی نیا(اصفهان) و محمدحسین عباسپور(تهران)

کشتی آزاد - رده جوانان
وزن 50کیلوگرم : سید صادق ابوالوفایی(لرستان) ، فردین غلامی(کرمانشاه) ، مهدی نکویی(خراسان رضوی) و وحید شیردل(اردبیل)
وزن 55کیلوگرم : حسین نصرتی(خراسان رضوی) ، میلاد خدایی(خراسان رضوی) ، فرهاد شرقی(مازندران) و علیرضا رسولی(تهران)
وزن 60کیلوگرم : کیوان رستم آبادی(اصفهان) ، فرهاد خدارحمی(کرمانشاه) ، حسن نصرتی(خراسان رضوی) و علیرضا ناصری(مازندران)
وزن 66کیلوگرم : محمدحسین حاجیشی(تهران) ، حسین سلیمانی(کرمانشاه) ، فرهاد دریکوند(اصفهان) و جواد علیزاده(خراسان رضوی)
وزن 74کیلوگرم : سعید سیفی(تهران) ، بهروز امیری(لرستان) ، محمدرضا صدری(اردبیل) و حسین دلنواز(خراسان رضوی)
وزن 86کیلوگرم : سیامک ططرزاده(تهران) ، سعید اسماعیل نژاد(خراسان رضوی) ، اکبر صادقی(قم) و علی مرادی(لرستان)
وزن 96کیلوگرم : محمد زندیه(تهران) و افشین برخورداری(هرمزگان)
وزن 120کیلوگرم : احمد فهیمیان(مازندران)