به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسئولان برگزاری این رقابت ها سالن بسیار کوچکی را برای میزبانی از این رقابتها در نظر گرفته اند. این سالن در زمان برگزاری اولین تمرین تیم ملی در شرایط خوبی قرار نداشت.

فدراسیون جهانی کشتی برای مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا دو نماینده فرستاده که این نمایندگان برای نظارت به مسابقات وارد شهر چونبوری شدند.

میخایلوف از ازبکستان و آدوان از کراواسی دو نماینده فیلا هستند. این دو نماینده روز گذشته برای بررسی محل برگزاری مسابقات در سالن ورزشی چونبوری حاضر شدند و از امکانات بررسی به عمل آوردند.