جام جهانی، فرصتی برای خودنمایی جوانان
مسابقات جام جهانی به عنوان یک تورنمنت معتبر در دنیا و رسمی محسوب می شود و با توجه به اینکه مسابقات این دوره تقریبا 5 ماه مانده به مسابقات جهانی برگزار می شود حکم ارزیابی و محک برای تیم های صاحب کشتی محسوب می شود. از همین رو تیم های شرکت کننده و حاضر در این رقابت ها می کوشند تا بیشتر نفرات جوان و بااستعداد و روی آنهایی که نظر دارند و سرمایه گذاری می کنند را به این مسابقات گسیل کنند و از همین رو می توان گفت تیم ها با نفرات دوم خود در این مسابقات حضور پیدا می کنند. البته اسامی روسیه را که دیدم، مشخص شد که این تیم با نفرات مطرح و درجه اولی به این مسابقات آمده است. آنها همیشه برای هر تورنمنتی مسابقات انتخابی را ملاک قرار می دهند و برای هیچکس هیچ امتیاز و یا ارفاقی در نظر نمی گیرند و از همین همیشه آماده ترین نفرات خود را به تورنمنت های مختلف اعزام می کنند. این قانون باید در کشتی ایران هم نهادینه شود تا همیشه آماده ترین نفرات را در اختیار داشته باشیم. با این قانون کشتی فرنگی در حوزه پشتوانه سازی گام های بلندی خواهد برداشت. تیم ایران در این رقابت ها با تیم جوان خود شرکت خواهد کرد و من معتقدم که نتیجه خواهد گرفت. در یک سال اخیر تیم ما بدون قهرمانان المپیکی خود در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت کرده ایم و نتیجه گرفته ایم و من معتقدم در جام جهانی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد. با تداوم این روند ما در آینده ای نزدیک چند تیم آماده خواهیم داشت. 
عبدا... چمن گلی-کارشناس و مربی کشتی