به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که روزهای 20 تا 29 اردیبهشت ماه در خانه کشتی شماره 2 برگزار می شود، به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: رضا خدری (تهران)
55 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران)
60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران)
66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران)
74 کیلوگرم: پیام بویری، فرشاد بلفکه (خوزستان)
84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان)
96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان)
120 کیلوگرم: آرمان نظری (لرستان) بابک رزمپوش (مازندران)

سرمربی: عبداله چمن گلی
مربیان: حسن حسین زاده- حمید باوفا
سرپرست: مهدی شربیانی