به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های بین المللی کشتی جوانان روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه در شهر ازمیر ترکیه برگزار شد و تیم های ایران در پایان صاحب 9 مدال طلا، نقره و برنز شدند.

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: 1- آزیل اول (ترکیه) 2- امره دمیرکان (ترکیه) 3- شاهین بکر و یوشه مهمت (ترکیه) – ایران نماینده نداشت.
55 کیلوگرم: 1- کایا باریش (ترکیه) 2- صابر خانجانی (ایران) 3- ولادمیر اگوروف و تامیر گارمایف (روسیه)
60 کیلوگرم: 1- ایمان صادقی (ایران) 2- علی دایلاک (ترکیه) 3- نورگون الکساندراف (روسیه) و مصطفی زوپالی (ترکیه)
66 کیلوگرم: 1- یوگنی جربایف (روسیه) 2- یاووز حیدر (ترکیه) 3- رسول آرسن علی اف (روسیه) و اوماری گرجیدزه (گرجستان) ایران نماینده نداشت.
74 کیلوگرم: 1- رضا مظفری (ایران) 2- تارزان مایسورادزه (گرجستان) 3- زلیم خان حاجی اف (فرانسه) و حاجی نبی اف (روسیه)
84 کیلوگرم: 1- بو نیکال (آمریکا) 2- گئورگی چخارتیشیولی (گرجستان) 3- تولگا یونل و قدیر یازجی (ترکیه) ایران نماینده نداشت.
96 کیلوگرم: 1- کیلی اسنایدر (آمریکا) 2- زین اله قربان اف (روسیه) 3- یوسف خان زیبک و ایلدنیز سایران (ترکیه)
120 کیلوگرم: 1- پاول کریویسوف (روسیه) 2- اوخان آکار (ترکیه) 3- کازبک خوبولوف (روسیه) و یونس دیده (ترکیه) 9- امین طاهری (ایران)

کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: 1- رضا خدری (ایران) 2- بوتز الکساندرا (رومانی) 3- آرتور پتروشین (روسیه) و باگوس آیزاچی (ترکیه)
55 کیلوگرم: 1- اصلان وایسایتوف (روسیه) 2- دوداچ واسیل (رومانی) 3- بهروز ملکی (ایران) و رامیز ممدوف (آذربایجان)
60 کیلوگرم: 1- سرگی امیلین (روسیه) 2- علی ارسلان (ایران) 3- احمد اوچار (ترکیه) و ژومالی ژاندوس (قزاقستان)
66 کیلوگرم: 1- روهین میکایلوف (آذربایجان) 2- انسار کاراباکاک (ترکیه) 3- مورات داگ (ترکیه) و چنگیز ارسلان (ترکیه)
74 کیلوگرم: 1- برهان آکبوداک (ترکیه) 2- علی بوتوبایف (روسیه) 3- فرشاد بلفکه (ایران) و امره باشار (ترکیه)
84 کیلوگرم: 1- اسلام عباس اف (آذربایجان) 2- حاجی مراد جلال اف (روسیه) 3- علی شریفی (ایران) و فاتح چنگیز (ترکیه)
96 کیلوگرم: 1- فیلیکس بالداوف (نروژ) 2- نوخچو (لابازانوف) 3- فاتح باسکوی و آلوی چتین (ترکیه) 5- محمد ابراهیمی (ایران)
120 کیلوگرم: 1- سرگئی سمینوف (روسیه) 2- بابک رزمپوش (ایران) 3- تولگا توران (ترکیه) و حاجی مراد کوپسالیف (آذربایجان) 5- آرمان نظری (ایران)