به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 15 خرداد ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: صابر خانجانی (مازندران) سید سجاد منصوری (تهران) خیراله قهرمانی (کرمانشاه)
55 کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) مهرداد عبدی (تهران) مصطفی یعقوبی (مازندران)
60 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) رضا اسدی پور (همدان)
66 کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) محمدرضا سرگو (البرز) رسول خجسته (مازندران)
74 کیلوگرم: رضا مظفری (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه)
84 کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران) اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) مسعود خواجه صالحانی (تهران)
96 کیلوگرم: پدرام جمشیدی- حسن شهبازی (تهران)
120 کیلوگرم: امین طاهری (تهران) مهدی گنبدانی (همدان) مهدی امیری (کرمانشاه)

سرمربی: محمدطلایی
مربیان: علیرضا رضایی منش (تهران) حسین کریمی(مازندران) حمید جمشیدی (البرز)
سرپرست: پرویز عالی