به گزارش سرویس ورزشی برنا، مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی روزهای 29 و 30 خردادماه در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین برگزار خواهد شد.

شرایط، برنامه رقابت ها در این مسابقات به شرح زیر است:

الف : شرایط و اوزان برگزاری مسابقات:

1. مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57- 61 – 65- 70- 74 – 86- 97 و 125 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
2. مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 59- 66- 71- 75- 80- 85 – 98 و 130 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
3. مسابقات با یک کیلوگرم ارفاق وزن انجام می شود.
4. جدول مسابقات در یک گروه دو حذفی برگزار خواهد شد و دو نفر فینالیست بایستی سه بار با هم مبارزه نمایند. (فرد برتر پس از پیروزی 2 از 3 کشتی مشخص می شود)
5. در طول برگزاری مسابقات از کشتی گیران منتخب برابر نظر کادر فنی نمونه گیری تست دوپینگ انجام خواهد شد.

ب: وزن کشی مسابقات:

1. وزن کشی اوزان 57- 61- 65 و 70 کیلوگرم آزاد و 80- 85- 98 و 130 کیلوگرم فرنگی از ساعت 18:00 تا 18:30 روز چهارشنبه مورخ 28/3/93 انجام و مسابقات آنان از ساعت 09:30 روز پنج شنبه 29/3/93 بر روی 3 تشک برگزار خواهد شد.

2. وزن کشی اوزان 59- 66- 71 و 75 کیلوگرم فرنگی و 74- 86- 97 و 125 کیلوگرم آزاد از ساعت 15:00 تا 15:30 روز پنج شنبه مورخ 29/3/93 انجام و مسابقات آنان از ساعت 09:30 روز جمعه مورخ 30/3/93 بر روز سه تشک انجام خواهد شد.

3. مسابقات صبح ها از ساعت 09:30 تا 13:30 و عصرها از ساعت 16:00 تا 19:00 برگزار خواهد شد.

4. مراسم افتتاحیه از ساعت 17:00 تا 17:30 روز پنج شنبه مورخ 29/3/93 برگزار خواهد شد.

5. کلیه کشتی گیران در اوزانی که دعوت شده اند باید کشتی بگیرند و در صورت درخواست تغییر وزن بایستی مراتب کتباً اعلام و در صورت تصویب کادر فنی انجام گردد.

ج: سایر موارد

1. هزینه اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده از شام مورخ 28/3/93 لغایت شام مورخ 30/3/93 به عهده هیات کشتی استان قزوین خواهد بود.
2. کلیه کشتی گیران به هنگام وزن کشی بایستی کارت بیمه معتبر و یک مدرک عکس دار (شناسنامه- کارت ملی یا گذرنامه) همراه داشته باشند.
3. استانها با توجه به جدول مشروحه ذیل مجازبه اعزام مربی می باشند.بدیهی است ازپذیرش نفرات اضافی خودداری خواهد شد.
1 تا 3 کشتی گیر 1 نفر مربی
3 تا 10 کشتی گیر 2 نفر مربی
10 تا 15 کشتی گیر 3 نفر مربی
15 نفر بیشتر 4 نفر مربی