به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور خردسالان روزهای 21 تا 24 مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد.

شرایط و برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

اوزان و شرایط سنی مسابقات:

الف ) مسابقات در اوزان 28تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73 و73تا85 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزارخواهد شد.
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/80 لغایت 10/10/82 مجاز به شرکت در این مسابقات میباشند.
ج ) هر استان مجاز است با یک تیم کامل(11 کشتی گیر3 مربی و یک سرپرست جمعا 15نفر) در این مسابقات شرکت نمایند.

1. وزن کشی مسابقات:

الف ) وزن کشی اوزان 30-32-35-38- 42-47 -53-59کیلوگرم آزاد از ساعت 18:00 تا 18:30 روز سه شنبه 21/5/93 انجام و مسابقات آنان در تاریخ چهار شنبه 22/5/93 بر روی چهار تشک برگزار خواهد شد.
ب ) وزن کشی اوزان -66-73 و73تا85 کیلوگرم آزاد و اوزان 30-32-35-38 فرنگی از ساعت 15:00 تا 15:30 روز چهار شنبه 22/5/93 انجام و مسابقات آنان روز پنج شنبه 23/5/93 بر روی چهار تشک برگزار خواهد شد.
ب ) وزن کشی اوزان 42-47-53-59-66-73 و73تا85 کیلوگرم فرنگی از ساعت 15:00 تا 15:30 روز پنج شنبه 23/5/93 انجام و مسابقات آنان روز جمعه 24/5/93 بر روی چهار تشک برگزار خواهد شد.

2. مدارک لازم:

کلیه کشتی گیران بایستی پاسپورت ، یک قطعه عکس 4×3 جدید ، کارت بیمه معتبر و گواهی تحصیلی خود را همراه داشته باشند. (این مدارک تا تاریخ قید شده بایستی از طریق ایمیل به فدراسیون ارسال گردد)

3. امتیـازات:

الف ) به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد.
ب ) به تیمهای اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
ج ) فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی میشود.
د ) مربی نمونه توسط کمیته مربیان انتخاب و معرفی خواهد شد.
ه ) کاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات توسط ستاد اجرائی اهداء خواهد شد.
و ) داور نمونه مسابقات توسط هیئت ارزیابی داوران انتخاب و معرفی خواهد شد
ز )ورزشکار نمونه از نظر اخلاق توسط کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و امور انضباطی انتخاب و معرفی خواهد شد