به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسابقات کشتی آزاد وفرنگی قهرمانی کشور نونهالان روزهای 14 تا 17 مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد.

برنامه و شرایط این رقابت ها به شرح زیر است:

1-اوزان و شرایط سنی مسابقات:

الف) مسابقات در اوزان29تا32-35-38-42-47-53-59-66-73 و73 تا 85 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد .
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/78 لغایت 10/10/80 مجاز به شرکت در این مسابقات میباشند .
ج ) کشتی گیران متولد 11/10/80 لغایت 10/10/81 (یکسال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی میتوانند در این
مسابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانیکه صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه میتواننددرمسابقات شرکت نمایند)
د ) هر استان مجاز است با یک تیم کامل(شامل 10کشتی گیر،3مربی ویک سرپرست جمعا 14 نفر) در این مسابقات شرکت نماید.

2-وزن کشی مسابقات:

الف ) وزن کشی اوزان 29تا32-35-38-42-47-53و59کیلوگرم آزاد از ساعت 18:00 تا 18:30 روز سه شنبه 14/5/93 انجام و
مسابقات آنان در تاریخ چهار شنبه 15/5/93 بر روی چهار تشک برگزار خواهد شد .
ب ) وزن کشی اوزان 66-73 و73 تا 85 کیلوگرم آزاد و 29تا32-35-38-42 فرنگی از ساعت 15:00 تا 15:30 روزچهار شنبه
15/5/93 انجام و مسابقات آنان در تاریخ پنج شنبه 16/5/93 بر روی چهار سه تشک برگزار خواهد شد .
د ) وزن کشی اوزان 42-47-53-59-66-73 و73 تا 85کیلوگرم فرنگی از ساعت 15:00 تا 15:30 روزپنج شنبه 16/5/93 انجام و
مسابقات آنان در تاریخ جمعه 17/5/93 بر روی چهار سه تشک برگزار خواهد شد .

3- مدارک لازم:

کلیه کشتی گیران بایستی پاسپورت ،یک قطعه عکس 4×3 جدید،کارت بیمه معتبر،کارت ملی وگواهی تحصیلی خود را همراه داشته باشند ( این مدارک تا تاریخ قید شده بایستی از طریق ایمیل به فدراسیون ارسال گردد)

4- امتیازات:

الف ) به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد.
ب ) به تیمهای اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
ج ) فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی میشود.
د ) مربی نمونه توسط کمیته مربیان انتخاب و معرفی خواهد شد.
ه ) کاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات توسط ستاد اجرائی اهداء خواهد شد.
و ) داور نمونه مسابقات توسط هیئت ارزیابی داوران انتخاب و معرفی خواهد شد
ز )ورزشکار نمونه از نظر اخلاق توسط کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و امور انضباطی انتخاب و معرفی خواهد شد.