به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیسیون علمی فیلا اخیرا نظارت بر توافقنامه همکاری میان این دو دانشگاه را به عهده داشته است.

این توافقنامه چند روز بعد از برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در ایران انجام شد و اعضای کمیسیون علمی فیلا برای شرکت در مذاکرات به رشت سفر کردند.

با ابتکار اوانیس بارباس و بهمن میرزایی اعضای کمیسیون علمی فیلا ، این توافقنامه میان دپارتمان هایی که دارای تاریخ کهن در مطالعه و تحقیق در ورزش کشتی هستند، انجام شد.

دکتر احمد رضی رییس دانشگاه گیلان و دکتر حمید محبی رییس این دپارتمان، این سند را که به امضای مقامات دانشگاه یونان رسیده بود دریافت کردند.

بارباس و میرزایی امیدوارند که طرحی برای مطالعه توسعه برنامه های آموزش کشتی برای نسل بعدی کشتی گیران تهیه کنند. کمیسیون علمی فیلا پیشتر تمایل خود را برای همکاری بیشتر دانشگاههای بین المللی در زمینه مطالعات کشتی ابراز کرده بود. این کمیسیون امیدوار است این توافقنامه الگویی برای همکاریهای آینده باشد.

اعضای کمیسیون علمی فیلا همچنین به جمع بیش از 400 دانشجو و اعضای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان معرفی شدند.