به گزارش سرویس ورزشی برنا، حسن بابک که ازنزدیک شاهد تلاش مردان اشکانی در تمرینات و همین طور مسابقات پیشین بوده می گوید: همه چیز مهیاست تا این تیم نشان دهد آینده فرنگی ایران را می سازد. تک تک نفرات استعداد های برتر هستند و در هومنه می درخشند.

وی با تقدیر از تلاش مربیان این تیم اظهار داشت: ساختن چنین تیمی دشواری زیادی دارد ولی با زحمت فراوان تیم یکدستی داریم که ظرف چند سال آینده از جایگاه ایران دفاع خوهد کرد.

بابک خاطرنشان کرد: پیش بینی نتیجه در قهرمانی نوجوانان جهان ممکن نیست اما این نفرات ارزش توجهی که به آنان شده را می دانند و امیدوارم که کشتی های خودشان را بگیرند.