به گزارش سرویس ورزشی برنا، علی اشکانی که روحیه بالای شاگردانش را می دید به آنان اطمینان داد در صورتی که آمادگی روحی خود را حفظ نمایند، مثل رقابت های آسیایی خواهند درخشید. 

10 نوجوان پر انگیزه هم به مربی خود اطمینان دادند که به خواسته اش عمل می کنند و در صحنه ای جالب دست در دست هم قرار دادند تا نمایشی سزاوارانه در اومنه داشته باشند.

کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهر هومنه اسلواکی برگزار می شود.