به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

یونس سرمستی
سید احمد محمدی- ایمان صادقی- رضا مظفری
عزت اله اکبری- حسن یزدانی- پیمان یاراحمدی- محمد مکتب دار
محمدحسین محمدیان- علیرضا کریمی- محمدجواد ابراهیمی- مجتبی گلیج
عبداله قمی- امین طاهری
سرمربی: رسول خادم
مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: محمد طلایی - رضا لایق- علی اکبر دودانگه- امیر توکلیان
پزشک: داود آزادبخت
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی
سرپرست: علی بیات