به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های کشتی آزاد جام بین الملل از دیروز (شنبه) در شهر خاساویورت روسیه در حال برگزاری است.

اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- نریمان اسرافیلوف 2- اسماعیل موسوکایف 3- آرتیم گبکوف و حاجی ماگمدوف علی اف (همگی از روسیه)

65 کیلوگرم: 1- ماگومد قربان علی اف (روسیه) 2- ماگومد مسلم اف (آذربایجان) 3- ماگومدحبیب کادیاماگمدوف (روسیه) و آندری کویاتکوفسکی (اوکراین)

74 کیلوگرم: 1- احمد حاجی ماگمداف (روسیه) 2- عیسی دادوف (روسیه) 3- جبرئیل حسن اف (آذربایجان) و اسخاب گریف (روسیه)

97 کیلوگرم: 1- رسول ماگمداف 2- ماگومد ابراگیم اف 3- والدیسلاو بایتسایف و آسرت شوگنوف (همگی از روسیه).