به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این رقابتها در کشتی آزاد تیم های پدافند هوایی تهران، فرماندهی پشتیبانی مرکز و منطقه پدافند هوایی شمال غرب به ترتیب اول تا سوم شدند.

در مسابقات کشتی فرنگی نیز تیم های پدافند هوایی مرکزی، فرماندهی آماده و پشتیبانی و پشتیبانی مرکز اول تا سوم شدند.