به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از جلسه کمیته داروان فدراسیون کشتی، موارد تصویب شده در این جلسه به شرح زیر است:

- مقرر گردید داوران ممتاز ملی جهت شرکت در کلاس استاژ بین¬المللی طبق قانون فدراسیون جهانی کشتی حداکثر سنشان چهل سال باشد.

- مقرر گردید کلیه اعضای کمیته داوران تمام پیشنهادات و راهکارهای خود را آماده نمایند تا در سمینار روسای کمیته داوران استانهای سراسر کشور که مقرر است در آذرماه برگزار گردد ارائه نمایند.

- مقرر گردید سمینار روسای کمیته داوران استانها در استان خوزستان شهرستان آبادان همزمان با برگزاری مسابقات جام باشگاههای جهان فرنگی برگزار گردد که پیگیری و هماهنگی برگزاری این سمینار توسط آقای اردوان صاحب انجام گردید.

- مقرر گردید در هر مسابقه داخلی حداکثر 20% از داوران قضاوت کننده از استان تهران باشند.

- مقرر گردید در هر مسابقه داخلی حداکثر 10% از داوران قضاوت کننده از استان مازندران باشند.

- در این جلسه نظام نامه و آئین نامه انتخاب داوران بین¬المللی به منظور حضور در مسابقات داخلی و بین-المللی داخلی اصلاح گردید.

- مقرر گردید کلیه اسامی داوران بین¬المللی که متولد 1333 می¬باشند. به فیلا ارسال نگردد اما تا پایان 60 سالگی کامل در مسابقات داخلی و کلیه امور داوری از این عزیزان استفاده گردد.

- مقرر گردید طبق نظام نامه انتخاب داوران، داوران بین المللی مشروحه ذیل جهت قضاوت در مسابقات جام باشگاههای جهان (آزاد و فرنگی) حضور داشته باشند.

- داوران قضاوت كننده در كشتی آزاد:
- محمد ابراهیم امامی(رئیس كمیته داوران) –جواد كریمی(دبیر كمیته داوران و هماهنگ كننده داوران)
- 1-اردوان صاحب(خوزستان) 2-محمد عادلپور(زنجان)3-سیدعلی سیدگرمرودی(اردبیل)4-احمدحاج آقا پور(تهران)5-عباس شجاعی(فارس)6-سیدمحمود صیاد(مازندران)7-علی زارع شریف(اصفهان)8-منصور كیانی (كرمانشاه)9-حمید امامی(خراسان رضوی)10-فریدون عابدین نژاد(البرز)11-بهنام شیرمحمدی(تهران)
- داوران بین المللی ذخیره: 1-محمد رحیم پور(كردستان) 2-محمد ابراهیم امامی(تهران) 3-كوروش تقی زاده(بوشهر)

- داوران قضاوت كننده در كشتی فرنگی:
- محمدابراهیم امامی(رئیس كمیته داوران) –جواد كریمی (دبیر كمیته داوران و هماهنگ كننده داوران)
- 1-اردوان صاحب(خوزستان)2- عزیزاله اطاعتی (تهران) 3-عین اله محمدی(تهران) 4-محمد ربیع پور(مازندران)
5-سیدمحمد افتخاریان(البرز)6-ابراهیم كریمی(آ.غربی)7-كوروش تقی زاده (بوشهر)8-غلامرضا طاهر خانی(قزوین)9-رضا نقی لو(زنجان)10- حجت اله احمدی (ایلام) 11-سعید عباسی(قم)
- داوران بین المللی ذخیره: 1-طاهر محمدعلی زنگنه(تهران)2-موسی بابائی (مازندران)3-علی زارع شریف(اصفهان)