به گزارش سرویس ورزشی برنا، سایت اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که تست دوم شامیل اردوغان دارنده مدال برنز وزن 97 کیلوگرم ترکیه مثبت شد و تا دو سال از دنیای قهرمانی محروم خواهد بود.

با توجه به حذف نتایج این کشتی گیر در رقابت های جهانی مدال برنز به الیزبار کورتینای کوبایی حریف اردوغان در دیدار رده بندی رسید و با توجه به کسر 8 امتیاز این کشتی گیر، امتیاز تیمی ترکیه کمتر از آذربایجان شد و تیم آذربایجان عنوان سومی جهان را از آن خود کرد.

رضا یزدانی نماینده شایسته کشورمان در وزن 97 کیلوگرم رقابت های جهانی ازبکستان مقابل اردوغان شکست خورده بود و دستش از مدال دور ماند.