ورزشکار سالاری چندی است گریبان ورزش کشور را گرفته و به صورت یک اپیدمی از رشته ای به رشته دیگر سرایت می کند. این بار شاهد رد پای این اپیدمی در وزنه برداری هستیم. 

حسین توکلی قهرمان و دارنده مدال طلای وزنه برداری المپیک 2000 سیدنی، در گفتگو با خبرنگار برنا درباره مشکل ورزشکار سالاری صحبت کرد.

توکلی در این باره گفت: کار حرفه ای در ورزش هنوز برای خیلی از ورزشکاران ما جا نیفتاده و در عین حال بخش دیگری از مشکل ما، مشکل مدیریت است. باید دید ما به عنوان مسول و مدیرچه چیزی به ورزشکار داده ایم و در قبال آنچه که داده ایم، چه چیزی از او می خواهیم. به نظر من، چه مربی و چه ورزشکار اگر به درستی مدیریت شوند با چنین مشکلاتی روبه رو نمی شویم و این ضعف مدیریتی ما را می رساند که ما شاهد چنین اتفاقاتی نه تنها در وزنه برداری بلکه در کلیه رشته های ورزشی هستیم.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان در ادامه افزود: در کل به نظر من نگاه مسولین به ورزشکار باید طوری باشد که این سوال را از خودشان بپرسند که ما چه چیزی به ورزشکار داده ایم و چه چیزی از او می خواهیم.

توکلی این سوال را در ادامه مطرح کرد: چرا ما بحث ورزشکارسالاری را در رشته ای مثل والیبال نداریم؟ به نظر من آنچه باعث موفقیت رشته والیبال شده بطوری که چنین مسائلی را در آن نمی بینیم مدیریت درست آن است. البته زمانی هم که چنین اتفاقی در رشته ای بیفتد باید به طور قاطع با آن برخورد کرد و اجازه انجام چنین رفتارهایی داده نشود.

دارنده مدال طلای المپیک افزود: ما در ورزش خیلی از کشورها و در خیلی از رشته ها می بینیم که حتی بهترین ورزشکار به تصمیم گرفته شده از طرف مربی و مدیران احترام می گذارد و چنین اتفاقاتی را در ورزش آنها نمی بینیم یا خیلی کم می بینیم. البته مدیریت هم آنقدر هزینه کرده و آنقدر قدرت دارد که جایی برای حرف ورزشکار نمی ماند. وقتی مدیریت ما چنین کارهایی را نمی کند و هزینه آنچنانی هم نمی کند با چنین مقوله هایی سر کار خواهیم داشت.

توکلی در ادامه گفت: ورزشکار وقتی می بیند شرایط مطلوب برای او مهیا نیست، مجبور می شود با انجام رفتارهایی شرایط لازم را برای خود فراهم آورد و چنین می شود که ورزشکارسالاری پیش می آید که من اعتقادی به آن ندارم.

او تاکید کرد: در کل مشکل فقط خود ورزشکار نیست بلکه بیشتر از بخش مدیریتی است، مدیریت چه از طرف مربی و چه از طرف مسولین فدراسیون.