مجید ترکان قهرمان اسبق کشتی جهان در گفتگو با خبرنگار ورزشی برنا در خصوص سهم یک درصدی مصوبه مجلس ابراز خشنودی کرد.

پیشکسوت کشتی عملکرد مجلس را درباره این مصوبه مثبت دانست و گفت: اجرایی شدن چنین مصوبه ای بسیاری از مشکلات مالی موجود در ورزش را می تواند حل کند.

او افزود: هر چند این مساله یک مساله تخصصی است و در حیطه تخصص من نیست اما من موافق این مصوبه هستم و امیدوارم اجرایی شود تا مشکلات ورزش‌مرتفع شود.

ترکان گفت: مشکلات اقتصادی یکی از دغدغه های ورزش ایران در این سال ها بوده و با تصویب این مصوبه قطعا بخش اعظمی از آن حل خواهد شد.