به گزارش سرویس ورزشی برنا، تعدادی از کوکان کار و خیابان عصر دیروز (دوشنبه) با حضور در محل خانه کشتی شماره یک از نزدیک ناظر تمرین ملی پوشان آزادکار بودند. 

تعدادی از کودکان کار و خیابان عصر دیروز (دوشنبه) با حضور در محل خانه کشتی شماره یک از نزدیک ناظر تمرین ملی پوشان آزادکار بودند.

کادر فنی تیم ملی و اردونشینان در این دیدار صمیمانه ضمن خوش و بش با این کودکان برای آن ها آرزوی موفقیت کرده و در پایان همگی عکس یادگاری را گرفتند.