به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه این رقابت که تیم ایران با آرش دنگسرکی در وزن 61 کیلوگرم، سعید داداش پور در وزن 70 کیلوگرم و اسماعیل نجاتیان در وزن 86 کیلوگرم در آن حضور خواهد یافت به شرح زیر است:

پنج شنبه 2 بهمن ماه:

وزن کشی اوزان: 57 و 74 کیلوگرم:

جمعه 3 بهمن ماه:
ساعت 10 تا 14 و 17 تا 20:30: مسابقات اوزان 57 و 74 کیلوگرم
ساعت 17 تا 17:30: وزن کشی اوزان 61، 65 و 70 کیلوگرم

شنبه 4 بهمن ماه:
ساعت 10 تا 14 و 17 تا 20:30: مسابقات اوزان 61، 65 و 70 کیلوگرم
ساعت 17 تا 17:30: وزن کشی اوزان 86، 97 125 کیلوگرم

یکشنبه 5 بهمن ماه:
ساعت 10 تا 14 و 15:30 تا 17: مسابقات اوزان 86، 97 125 کیلوگرم