به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت‌های دسته 85 کیوگرم در حالی با حضور 7 وزنه بردار برگزار شد که کیانوش رستمی، وزنه بردار ملی پوش تیم ملی حفاری و دارنده مدال طلای رقابتهای جهان سال 2014 غایب بود.

در غیاب رستمی، دو وزنه بردار تیم عقاب وحید خدادادی و امیر حقوقی رقابت تنگاتنگی برای صدرنشینی داشتند که در نهایت خدادادی با مهار وزنه 203 کیلوگرم در دوضرب به حدنصاب 361 کیلوگرم رسید و با یک کیلوگرم برتری نسبت به دیگر هم تیمی خود حقوقی که با مهار وزنه های 161 در یکضرب و 199 کیلوگرم در دوضرب به رکورد مجموع 360 رسیده بود صدرنشین دسته 85 کیلوگرم شد. در این وزن حامد ابراهیمی نماینده تیم ملی حفاری با حدنصاب مجموع 354 کیلوگرم سوم شد.

رده بندی نهایی دسته 85 کیلوگرم رقابتهای فینال لیگ به شرح زیر است:
1- وحید خدادای (عقاب نیروی هوایی): یکضرب 158، دوضرب 203، مجموع 361
2- امیر حقوقی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب 161، دوضرب 199، مجموع 360
3- حامد ابراهیمی (ملی حفاری): یکضرب 157، دوضرب 197، مجموع 354
4- عباس زارعی (پدافند هوایی): یکضرب 154، دوضرب 187، مجموع 341
5- سعید جمشیدبیگی (نیروی زمینی): یکضرب 155، دوضرب 185، مجموع 340
6- علی مکوندی (مناطق نفخیز جنوب): یکضرب 145، دوضرب 185، مجموع 330
7- سید ایوب موسوی (مناطق نفخیز جنوب): یکضرب 147، دوضرب 175، مجموع