به گزارش سرویس ورزشی برنا، نخستین کنگره کشتی با کمربند آسیا زیرنظر اتحادیه جهانی کشتی(uww) و فدراسیون كشتی كشورمان با حضور نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و نمایندگان 17 کشور همزمان با جام جهانی کشتی فرنگی، در سالن کنفرانس خانه کشتی برگزار شد.

در این كنگره زنو زنوف نائب رییس بلغاری فدراسیون جهانی و ریئس شورای كشتی اروپا،خانم رادیكا یاکشی از تركیه مسول كمیسیون پرورش و توسعه فدراسیون جهانی، آقای گینتاس از لیتوانی مسئول كشتی با كمربند جهان، رسول خادم رییس فدراسیون كشتی و عیسی مومنی مسئول كشتی سنتی وساحلی كشورمان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست لالوویچ از فدراسیون ایران بعنوان تاثیرگذارترین و منظم ترین عضو فدراسیون جهانی نام برد و از رسول خادم در حمایت از فدراسیون جهانی كشتی قدر دانی کرده و افزود: توسعه گونه های مختلف كشتی بدون یاری ایران بسیار دشوار خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم كشتی با كمربند را از سال 2018 بطور همزمان در كنار مسابقات كشتی قهرمانی جهان برگزار کنیم.

در ادامه این جلسه: با رأی گیری از اعضای شركت كننده در این كنگره، عیسی مومنی مسول كمیته كشتیهای سنتی كشورمان به مدت 4 سال به عنوان ریئس جدیدكشتی با كمربند آسیا انتخاب شد. مومنی پیش از این به عضویت كمیسیون كشتی ساحلی جهان درآمده بود.

در این در این جلسه بگز از مغولستان به عنوان معاون پرورش و توسعه و ذكیروف از تاجیكستان مسول كمیته داوران و عمر مختار أمبولی از هند بعنوان دبیر كمیسیون كشتی با كمربند اسیا انتخاب شدند.

همچنین با توافق أعضا مقرر گردید در خلال برگزاری كشتی قهرمانی 2015 جهان سه عضو دیگر به منتخبین كمیسیون كشتی با كمربند اسیا اضافه شود.
 
تنظیم پروتكل همكاری در جهت رشد و توسعه كشتی با كمربند در كنگره فوق نشان از تلاش فدراسیون جهانی به رشد همزمان گونه های مختلف كشتی در سراسر جهان دارد.