به گزارش سرویس ورزشی برنا، از سوی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، فستیوال نمایشی کشتی های سنتی ایران برگزار شد. در این مراسم دیدنی 6 نوع کشتی بومی محلی باچوخه(خراسان)، لوچو(مازندران)، گیله مردی(گیلان)، زور سافونه(لرستان)، گورش(ترکمن) و کچ گردان(سیستان و بلوچستان) به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال تیموتی فولی مدیر آمریکایی سایت اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.