به گزارش سرویس ورزشی برنا، با پیشنهاد فدراسیون كشتی ایران، عزیز الله اطاعتی رییس کنفدراسیون کشتی غرب آسیا شد.

اطاعتی پررنگ‌تر كردن نقش ایران در این كنفدراسیون و استفاده از مركز كشتی قطر به عنوان مركز آموزش فیلا را از اهداف خود عنوان كرده است.

چهار سال عضویت در كمیته مطبوعات فیلا، سه سال دبیری كنفدراسیون كشتی غرب آسیا و حدود سه سال ریاست كمیته داوران از جمله سوابق كاری این داور درجه‌ی یك بین‌الملی ایران است.

اطاعتی سالها به عنوان کارشناس و مترجم در عرصه مطبوعات فعالیت داشته و یکی از کشتی نویسان قدیمی محسوب می شود.