کوروش باقری درخصوص آخرین وضعیت تیم وزنه برداری جوانان که قرار است در رقابت های جهانی مالزی شرکت کند، به خبرنگار ورزشی برنا گفت: خدا را شکر همه چیز خوب است و امیدوارم بتوانیم موفق شویم.

وی افزود: بعد از ظهر امروز قرار است آخرین تمرین با حضور تمامی نفرات برگزار شود. تاکنون فقط کیانوش رستمی مشکل خروجی دارد و سایر نفراتی می توانند راهی مالزی شوند. قرار بود یک نفر از اردونشینان خط بخورد، اما اگر مشکل رستمی برطرف نشود، او را با خودمان نمی بریم.

باقری عنوان کرد: برنامه ریزی مان طوری بوده که همه نفرات بتوانند مدال بگیرند. امیدوارم این اتفاق رخ بدهد و تیم ایران را روی سکو قرار بگیرد.