منصور برزگر یکی از بزرگترین تئورسین‌های کشتی جهان با اشاره به معرفی محمد عباسی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار ورزشی برنا گفت: محمد عباسی در وزارت تعاون خوب کار کرد. او فرد با تجربه ای است و این را می توان از عملکرد او متوجه شد.

وی افزود: بازی های المپیک پیش روی ورزش است، پس باید هر چه زودتر تکلیف ورزش روشن شود. ما باید در المپیک جوابگوی خواسته مردم باشیم، زمان زیادی باقی نمانده پس باید همین امروز دست به کار شویم. یک روز هم یک روز است برای همین نباید دست روی دست بگذاریم.

برزگر در پایان گفت: مجلسی‌ها به عنوان نمایندگان مردم به داد ورزش رسیده و با معرفی هر چه زودتر وزیر ورزش و جوانان، ورزش را از بلاتکلیفی نجات دهند.