سرویس ورزشی برنا-حسین زارعی

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آذربایجان در حالی برگزار شد که سید محمدرضا آذرشکیب از ایران به مدال طلای وزن 120 کیلوگرم دست یافت.

آذرشکیب ملی پوش کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود و نایب قهرمانی جوانان جهان را در کارنامه خود دارد.

با این وجود گرچه در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور آذربایجان خارجی ها هم می توانند حضور داشته باشند؛ اما شاید این ذهنیت برای کشتی دوستان کشورمان به وجود آید که بعد از سامان طهماسبی، محمدرضا آذرشکیب هم دوبنده تیم ملی کشور آذربایجان را در مسابقات بین المللی به تن کند.

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشتی آزاد آذربایجان را در ذیل ملاحظه می فرمایید:

55 کیلوگرم :

1 – محمود ماگمودوف

2 – یاشر علی اف

3 – نامیک سودیموف و آذرپاشایف60 کیلوگرم:

1 – سلیم خان حسین اف

2 – حاجی علی اف

3 – خایبولاشاولوف و جلال سلیمان اف66 کیلوگرم

1 – جبرییل حسن اف

2 – روسلان دبیر حاجی اف

3 – اولوی عباس اف و خاگان سلیمان اف74 کیلوگرم

1 – عقیل گولی اف

2 – الکساندر گوستیف

3 – الجان اسوباتسه و ابراهیم یوسف اف84 کیلوگرم

1 – شریف شریف اف

2 – حاکی علی خان اف

3 – شمس الوارایف و تورگای مامدوف96 کیلوگرم

1 – ختاگازیموف

2 – اصلان بیک آلبروف

3 – الدا آتاکی شیف و فردی ابراهیم اف120 کیلوگرم

1-محمدرضا آذرشکیب

2 – الکس رودریگرز

3 - علی عیسایف و ماکسی پروکسی اف