به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمدرضا آذرشکیب نماینده سنگین وزن کشتی آزاد کشورمان در مسابقات قهرمانی آذربایجان صاحب گردن آویز طلا شد.

با توجه به اینکه حضور سامان طهماسبی در تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان این ذهنیت را برای کشتی دوستان ایرانی به وجود آورده که شاید آذرشکیب هم همچون طهماسبی نیم نگاهی به دوبنده تیم ملی کشتی آزاد این کشور داشته باشد، باید به قوانین فیلا در این خصوص اشاره ای داشته باشیم.

طبق قوانین فیلا کشتی گیری می تواند دوبنده تیم ملی کشور دیگری را به تن کند که به مدت دو سال با دوینده تیم ملی کشور قبلی در هیچ مسابقه ای حضور نداشته باشد؛ که البته آذرشکیب طی دو سال اخیر در مسابقات مختلفی از جمله جام جهانی و قهرمانی آسیا به عنوان ملی پوش ایران حضور داشته و قطعاً نمی تواند دوبنده تیم ملی آذربایجان رابه تن کند.

البته این مسائل گمانه زنی های اهالی کشتی در خصوص کشتی گرفتن آذرشکیب در آذربایجان است و شاید اصلاً این کشتی گیر کرجی هیچ برنامه ای برای تصاحب دوبنده تیم ملی کشور آذربایجان ندارد وتنها با انگیزه کسب جایزه نقدی مسابقات، در این کشور به میدان رفته است.