به گزارش سرویس ورزشی برنا، چندی پیش دبیر کمیته ملی المپیک به رئیس فدراسیون کشتی پیشنهاد داد که یکی از داوران کشتی (این داور کارمند کمیته ملی المپیک است) توسط فدراسیون به عنوان داور المپیکی به فیلا معرفی شود تا در مسابقات مهم بین المللی قضاوت کند؛اما یزدانی خرم طی واکنشی تند، به افشارزاده پاسخ منفی داد و از این کار سرباز زد.

متن درخواستنامه افشارزاده این روزها روی در و دیوار خانه کشتی به چشم می خورد.