به گزارش سرویس ورزشی برنا، در روز دوم و پایانی رقابتهای این مرحله که به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب و در سالن شادروان محمود نامجوی شهر اهواز برگزار شد، رقابت اصلی میان وزنه برداران شرکت ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب بود که در اوزان 94 و 105 کیلوگرم قربانی و مجیدی از ملی حفاری و در فوق سنگین محمد صالحی از مناطق نفت خیز بالاتر از دیگر وزنه برداران ایستادند.

حضور محمدرضا براری در رقابتهای دسته فوق سنگین از نکات جالب توجه روز پایانی هفته سوم بود.

نتایج نهایی اوزان 94، 105 و 105+ کیلوگرم در زیر آمده است:

دسته 94 كیلوگرم
1- شهروز قربانی از شرکت ملی حفاری: یکضرب 167، دوضرب 207، مجموع 374 كیلوگرم

2- میثم محبی از سیمان سپهر فارس: یکضرب 165، دوضرب 202، مجموع 367 كیلوگرم

3- علی جعفرزاده ازعقاب (نیروی هوایی): یکضرب 160، دوضرب 198، مجموع 358 كیلوگرم

4- مصطفی رجایی از نیروی زمینی: یکضرب 151، دوضرب 200، مجموع 351 كیلوگرم

5- محمد سرلک از مناطق نفت خیز: یکضرب 153، دوضرب 186، مجموع 339 كیلوگرم

6- امیر عابدینی از پیک صبای اصفهان: یکضرب 120، دوضرب 127، مجموع 247 كیلوگرم


دسته 105 كیلوگرم
1- حامد مجیدی از شرکت ملی حفاری: یکضرب 182، دوضرب 218، مجموع 400 كیلوگرم

2- جواد نادری از مناطق نفت خیز جنوب: یکضرب 181، دوضرب 207، مجموع 388 كیلوگرم

3- كیان نژاد بختیاری از نیروی زمینی ارتش: یکضرب 167، دوضرب 201، مجموع 368 كیلوگرم

4- محمد مهدی حبیبی از سیمان سپهر فارس: یکضرب 145، دوضرب 173، مجموع 318 كیلوگرم

5- رسول نادری از پیک صبای اصفهان: یکضرب 138، دوضرب 157، مجموع 295 كیلوگرم


دسته 105+ كیلوگرم

1- محمد صالحی ازمناطق نفت خیز جنوب: یکضرب 195، دوضرب 230، مجموع 425 كیلوگرم

2- محمدرضا براری از شرکت ملی حفاری: یکضرب 172، دوضرب 210، مجموع 382 كیلوگرم

3- مجید بحری از نیروی زمینی ارتش: یکضرب 158، دوضرب 217، مجموع 375 كیلوگرم

4- ابراهیم رفیعی از سیمان سپهر فارس: یکضرب 162، دوضرب 205، مجموع 367 كیلوگرم

5- رضا سورانی از پیک صبای اصفهان: یکضرب 138، دوضرب 172، مجموع 310 كیلوگرم


به این ترتیب با قرار گرفتن هر 8 وزنه بردار تیم شرکت ملی حفاری اهواز در رده های اول یا دوم اوزان هشتگانه، این تیم به صدرنشینی خود در رقابتهای این فصل لیگ وزنه برداری تداوم بخشید.

رده بندی نهایی رقابتهای هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری در پایان رقابتهای لیگ جوانان و احتساب رکوردهای برخی از وزنه برداری جوان که در تیم های لیگ برتر بزرگسالان عضویت دارند، اعلام خواهد شد.