به گزارش سرویس ورزشی برنا ،این رقابتها با حضور تیمهای فولاد ماهان سپاهان، هیات قزوین، هیات زنجان، شهرداری همدان، شهرداری چترودکرمان، هیات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی و هیات خوزستان به صورت متمرکز و به طور دوره ای رفت و برگشت برگزار می شود که برنامه این بازیها به شرح زیر است:

هفته اول دور رفت:
فولاد ماهان سپاهان- هیات قزوین هیات زنجان- شهرداری همدان شهرداری چترودکرمان- هیات کرمانشاه

هفته دوم دور رفت:
دانشگاه آزاد اسلامی- هیات خوزستان شهرداری چترود کرمان- شهرداری همدان